Ürituste plaan

Teadlaste Öö Elva Gümnaasiumis
28. september 201828. september 2018

Teadlaste Öö Elva Gümnaasiumis kell 18.00-23.00 kooliperele ja kogukonnale. Töötubadesse registreerumine algab kell 17.30. Üritus lõpeb kell 23.00 öödisco ja öökorvpalliga. Täpsem info: http://www.elvag.edu.ee/images/uploads/egtf2018.png
Korraldaja: Evelin Toom, Külli Korol, loodusainete õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid
2.b ja 2.c Tartus Maaülikooli Teadlaste Öö töötubades.
28. september 201828. september 2018

Väljasõiduaeg täpsustamisel.
Korraldaja: Külli Korol, Anne Jaama