Turvalisus

Juhtumite menetlemise kord
Tulekahju korral tegutsemise plaan Tartu mnt 3
Tulekahju korral tegutsemise plaan Puiestee 2 
Elva liiklusväljaku kasutamise juhis

KiVa - kiusamisvastane programm

KiVa on Soomes välja töötatud ning Eesti koolides juba neljandat aastat rakendatav tõenduspõhine programm, mis näitab nii ohvrite kui ka kiusajate jätkuvat vähenemist. KiVa on välja töötatud just kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks. Programmi eesmärk on, et õpilased kasutaksid õpitud oskusi ka kooliteel, vahetundides ja muudes igapäevakordades.

Soovime luua KiVa programmi abil oma õpilastele turvalise keskkonna, mis aitab õpilasel keskenduda õppimisele, tunda koolist rohkem rõõmu ja kasvada avatud inimeseks.

I ja II kooliastmes toimuvad igas kuus 2 KiVa tundi, mille viivad läbi klassijuhatajad. Esimesel aastal läbivad kõik I kooliastme klassid I mooduli ja II kooliastme klassid II mooduli. Juhtumite lahendamiseks võetakse kasutusele tegevused siis, kui kooli personalile on teatavaks saanud, et kedagi kiusatakse. Iga üksikut juhtumit lahendatakse terve seeria individuaalsete ja grupivestlustega, mis toimuvad kooli KiVa-meeskonna ja juhtumiga seotud õpilaste vahel. Oluline tähtsus on programmis ka kogu kooli personalil.

Vahetundides on lisaks õpetajatele korrapidajad ka meie endi õpilased, kes vabatahtlikult soovisid osaleda korra pidamises. Korrapidajad õpilased kannavad kollaseid KiVa veste, et neid vajadusel lihtne märgata oleks.  

Kiusamisvastane tegevuskava