Tugisüsteemid

Õpilaste toetamine

 

Õpilaste juhendamise ja HEV õpilaste õppekorralduse põhimõtted Elva Gümnaasiumis

Koostöövõrgustik

Tugimeetmete rakendamine õpilase kokkuvõtvate puudulike hinnete korral

Individuaalse õppekava koostamise ja rakendamise alused

 

Tartu mnt 3

Psühholoog: Killu Kaare
E-mail: killukaare[at]elvag.edu.ee Tel: 730 1828

Sotsiaalpedagoog: Kaia Juur
E-mail: kaija@elvag.edu.ee

Puiestee 2

Sotsiaalpedagoog: Ele Mälk

HEV-koordineerija: Liis Lehiste.

Hariduslike erivajaduste õpilaste õppe koordineerija (HEVKO).
HEV õppe koordinaatori ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine ja suunamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel.
E-mail: liislehiste@elvag.edu.ee

Karjäärikoordinaator: Tiina Lauri
E-mail: tiinalauri@elvag.edu.ee
Tel: 730 1826

Kooli karjäärikoordinaator juhendab, suunab ja korraldab koolis karjääriõppe kavandamist kooli õppekava osana. Ta juhib kooli karjäärimeeskonna tööd.

Karjäärikoordinaator on õpilastele karjääri- ja õpivalikutega seotud küsimustes esmane juhendaja. Esmatasandi juhendamise käigus ta täpsustab õpilase vajadusi, suunab teemaarendust võimalike lahenduste suunas, võimalusel abistab õpilast ise ja vajadusel suunab teda edasi teiste spetsialistide juurde abi saamiseks.