Tööpakkumised

Elva Gümnaasium otsib

1.- 6. KLASSIDE ÕPPEJUHTI

Elva Gümnaasiumi  õppejuht  vastutab õppekava arenduse ja õpetajate juhendamise eest.

Pakume tööd õppejuhile, kes:

väärtustab õppimist toetavat õpikeskkonda;

tunneb kooli õppekava arendamise protsessi ja innustab koolimeeskonda selles osalema;

on teadlik erinevate kooliastmete õppekorralduse võimalustest;

on initsiatiivikas, vastutustundlik, konkreetne ja täpne;

teeb koostööd ja on avatud suhtleja;

omab haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõikes 2 sätestatud õppealajuhataja kvalifikatsiooni;

tunneb rõõmu oma tööst.

Konkursil osalemiseks palume kandidaadil esitada:

sooviavaldus koos kirjeldusega kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;

elulookirjeldus (CV);

kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

visioon teemal „Õppejuhi roll õppimist ja õpetamist toetava koolikultuuri loomisel ”.

Sooviavaldus koos dokumentidega palume saata hiljemalt 15. juuni 2017 aadressil Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil tarmopost@elvag.edu.ee. Info telefonil 5225144.

Elva Gümnaasium võtab alates 2017/2018. õppeaastast konkursi korras tööle:

 

MATEMAATIKAÕPETAJA
KLASSIÕPETAJA
INGLISE KEELE ÕPETAJA
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

 

Kandideerimiseks: Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 1. juuni 2017. aadressil Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil tarmopost@elvag.edu.ee
Info telefonil 5225144.

Nõutud keeled  eesti
Tööaeg  Täistööaeg
Asukoht  Elva Gümnaasium