Tööpakkumised

Elva Gümnaasium võtab tööle abiõpetaja

Elva Gümnaasium otsib oma kollektiivi rõõmsameelset ja abivalmit pedagoogilise taustaga abiõpetajat I kooliastmesse.  

Kandideerimiseks: Avaldus, CV,  ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 02. Juuli 2018. aadressil Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil elevool@elvag.edu.ee  (info telefonil 7301822)

Elva Gümnaasium võtab alates 2018/2019. õppeaastast konkursi korras tööle:

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA

Kandideerimiseks: Avaldus, CV, kaks soovituskirja ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 22. Juuni 2018. aadressil Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil tarmopost@elvag.edu.ee
Info telefonil 5225144.

Elva Gümnaasium võtab tööle

SOTSIAALPEDAGOOG 1,0

Tööülesanded:

Õpilaste probleemide kaardistamine, ennetamine, hindamine ja koostöö.
Sotsiaalpedagoog märkab ja hindab koostöös kooli meeskonnaga õpilase hariduslikke vajadusi ning toetab õpilase arengut ja toimetulekut rühmapõhiste ja individuaalsete tegevuste kaudu. Sotsiaalpedagoog loob õpilase ümber võrgustiku, mis parimal võimalikul moel toetab õpilase sotsiaalset ja isiksuslikku arengut seaduskuulekaks ja elus toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemisel.

Nõudmised kandidaadile:

Kasvatusteaduste (sh sotsiaalpedagoogi eriala) bakalaureus (soovitavalt magistrikraad või selle omandamine) või psühholoogiaalane bakalaureus (soovitavalt magistrikraad või selle omandamine).

Väga hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus;

Kiire mõtlemine ja reageerimine;

Hea arvutioskus.

Kandideerimiseks:

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressil Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil tarmopost@elvag.edu.ee.

Dokumentide esitamise tähtaeg 12. juuni 2018.a.

Elva Gümnaasium võtab alates 2017/2018. õppeaastast konkursi korras tööle:

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

Kandideerimiseks: Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 31. mai 2017. aadressil Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil tarmopost@elvag.edu.ee
Info telefonil 5225144.

Elva Gümnaasium pakub tööd lapsehoolduspuhkuse asendajale

Tööd saavad:

KLASSIÕPETAJAD

Kandideerimiseks: Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt
22. juuni  2018. aadressil Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil tarmopost@elvag.edu.ee
Info telefonil 5225144.

Elva gümnaasium otsib oma meeskonda

PSÜHHOLOOG 1,0 (ASENDUSKOHT)

Sooviavaldus koos dokumentidega palume saata hiljemalt 13. aprill 2018 aadressil Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil tarmopost@elvag.edu.ee. Info telefonil 5225144.