Pikapäevarühm

PÄEVAKAVA:

12.00- 13.00     Vabategevused, puhkamine koolipäevast

13.00-13.15      Söömine

13.15-14.00      Õppimine, individuaalne töö õpilastega, lugemine, vajadusel raamatukogu külastamine, arvuti kasutamine                                        õppetöös, vabategevused

14.00-15.00      Vabategevused. Võimalus oodata peale tundide lõppu huviringide ja  treeningute algust,  viibimine õues (vastavalt                            võimalustele), käeline tegevus   (joonistamine, käsitöö) , muusika kuulamine, mängimine jne. Päeva  lõpetamine.                            Mängude korrastamine, ruumi korrastamine.

EESMÄRGID:
     sisustada õpilaste aega tundide lõpust koju minekuni,
     turvalise ja meeldiva keskkonna loomine,
     õpilaste arengu toetamine, suunamine ja võimete arendamine,
     aidata peresid kasvatuslikes ülesannetes,
     võimalus oodata peale tundide lõppu algavate huviringide algust,
     saada tuge koduste õppetükkide lahendamisel,
     toetada erilist tuge vajavaid noori,
     õpetada sotsiaalseks toimetulekuks vajalikke oskusi sõbrasuhete kaudu.

Pikapäevarühma ruum on Tartu mnt majas B306.
Pikapäevarühmas tegeleb õpilastega kaks õpetajat.