Pikapäevarühm

Pikapäevarühma päevakava ja eesmärgid
PÄEVAKAVA:

12.00- 13.00     Vabategevused, puhkamine koolipäevast.

13.00-13.15      Söömine.

13.15-14.00      Õppimine, individuaalne töö õpilastega, lugemine.
                          Vajadusel raamatukogu külastamine, arvuti kasutamine  õppetöös. Vabategevused.

14.00-15.00      Vabategevused. Võimalus oodata peale tundide lõppu huviringide ja  treeningute algust,  viibimine õues (vastavalt                                      võimalustele), käeline tegevus   (joonistamine, käsitöö) , muusika kuulamine, mängimine jne. Päeva                                                            lõpetamine. Mängude korrastamine, ruumi   korrastamine.

EESMÄRGID:

sisustada õpilaste aega tundide lõpust koju minekuni

turvalise ja meeldiva keskkonna loomine

õpilaste arengu toetamine, suunamine ja võimete arendamine

aidata peresid kasvatuslike ülesannete teostamisel

võimalus osaleda peale tundide lõppu huviringides

saada tuge koduste õppetükkide lahendamisel

toetada erilist tuge vajavaid noori

õpetada sotsiaalseks toimetulekuks vajalikke oskusi sõbrasuhete kaudu


Pikapäevarühma ruumi on B 306

Pikapäevarühmas tegeleb õpilastega korraga 2 õpetajat.