Pikapäevarühm

PÄEVAKAVA:

12.00 - 13.00 Vabategevused, puhkamine koolipäevast
13.00 - 13.15 Söömine
13.15 - 14.00 Õppimine, individuaalne töö õpilastega, lugemine, vajadusel raamatukogu külastamine,
arvuti kasutamine  õppetöös, vabategevused
14.00 - 15.00 Vabategevused. Võimalus oodata peale tundide lõppu huviringide ja  treeningute algust,
viibimine õues (vastavalt võimalustele), käeline tegevus (joonistamine, käsitöö),
muusika kuulamine, mängimine jne.
Päeva lõpetamine. Mängude korrastamine, ruumi korrastamine.

    

EESMÄRGID:

  •      sisustada õpilaste aega tundide lõpust koju minekuni,
  •      turvalise ja meeldiva keskkonna loomine,
  •      õpilaste arengu toetamine, suunamine ja võimete arendamine,
  •      aidata peresid kasvatuslikes ülesannetes,
  •      võimalus oodata peale tundide lõppu algavate huviringide algust,
  •      saada tuge koduste õppetükkide lahendamisel,
  •      toetada erilist tuge vajavaid noori,
  •      õpetada sotsiaalseks toimetulekuks vajalikke oskusi sõbrasuhete kaudu.

Pikapäevarühma ruum on Tartu mnt majas B306.
Pikapäevarühmas tegeleb õpilastega kaks õpetajat.