Pikapäevarühm

PÄEVAKAVA:

13.00 - 13.15 Söömine
13.15 - 14.00 Õppimine, individuaalne töö õpilastega, lugemine, vajadusel raamatukogu külastamine,
arvuti kasutamine  õppetöös, vabategevused
14.00 - 15.00 Vabategevused. Võimalus oodata peale tundide lõppu huviringide ja  treeningute algust,
viibimine õues (vastavalt võimalustele), käeline tegevus (joonistamine, käsitöö),
muusika kuulamine, mängimine jne.
Päeva lõpetamine. Mängude korrastamine, ruumi korrastamine.

    

EESMÄRGID:

     sisustada õpilaste aega tundide lõpust koju minekuni,

     turvalise ja meeldiva keskkonna loomine,

     õpilaste arengu toetamine, suunamine ja võimete arendamine,

     aidata peresid kasvatuslikes ülesannetes,

     võimalus oodata peale tundide lõppu algavate huviringide algust,

     saada tuge koduste õppetükkide lahendamisel,

     toetada erilist tuge vajavaid noori,

     õpetada sotsiaalseks toimetulekuks vajalikke oskusi sõbrasuhete kaudu.

Pikapäevarühma ruum on Tartu mnt majas A204.
Pikapäevarühmas tegeleb õpilastega kaks õpetajat : Lilia Simson ja Janne Jamur.
Pikapäevarühma telefon on 53443376