Pikapäevarühm

Pikapäevarühma päevakava ja eesmärgid
PÄEVAKAVA:

12.00- 13.00     Vabategevused, puhkamine koolipäevast.

13.00-13.15      Söömine.

13.15-13.30     Vabategevused, ettevalmistused koduste tööde tegemiseks.

13.30-15.00      Õppimine, individuaalne töö õpilastega, lugemine.
                          Vajadusel raamatukogu külastamine, arvuti kasutamine
                          õppetöös. Vabategevused.

15.00-16.00      Vabategevused. Osavõtt huviringidest, treeningutest,
                          viibimine õues, käeline tegevus (joonistamine, käsitöö) ,
                          televiisori vaatamine, muusika kuulamine, mängimine jne
                          Päeva lõpetamine. Mängude korrastamine, ruumi
                          korrastamine.
EESMÄRGID:

 sisustada õpilaste aega tundide lõpust koju minekuni

 turvalise ja meeldiva keskkonna loomine

 õpilaste arengu toetamine, suunamine ja võimete arendamine

 aidata peresid kasvatuslike ülesannete teostamisel

 võimalus osaleda peale tundide lõppu huviringides

 saada õpiabi või tuge koduste õppetükkide lahendamisel

 toetada erilist tuge vajavaid noori

 õpetada sotsiaalseks toimetulekuks vajalikke oskusi sõbrasuhete kaudu


Pikapäevarühma ruumid on 303, 305  ja B 306

Pikapäevarühmas tegeleb õpilastega korraga 2 õpetajat.