Miniteaduskool

Miniteadlaste õppereis

Suvevaheaja esimesel päeval toimus kõikidele Miniteadusfestivalil oma teadustöödega esinenud õpilastele preemiareis Põlvamaale. Esimesena nautisime Taevaskoja kõrgeid liivakivipaljandeid, mis asuvad Ahja jõe ürgorus. Kuulasime õpetaja Külli juttu salapärasest kultusekivist Salakuulajast, Viimsest reliikviast ja Neitsikoopast. Püüdsime koos kuulata, kas Neitsikoopast kostab neitsi kangastelgede laksumist. Matkasime matkarajal ja püüdsime üle lugeda trepiastmed, mis viisid Suure Taevaskoja paljandile. Jõime Emalättest karget allikavett ja pesime nägu, et jääda igavesti nooreks ja võtsime pudelitega allikavett kojugi kaasa.

Seejärel suundusime Varbusele, kus saime külastada Maantemuuseumi näitust ja sõita koos sõbraga liikluslinnakus.

Meie pikk reisipäev lõppes Piusa külastuskeskuses, kus vaatasime filmi nahkhiirtest, saime teada, kuidas koopad on sinna tekkinud ja kes koopas elavad, mitut värvi liiva leidub koobastes ja mida saab valmistada Piusa liivadest. Koos giidiga külastasime ka Piusa koopaid.

Päeva kõige vahvamaks ürituseks oli Piusa karjääris suure kilekotiga liu laskmine ja lihtsalt niisama suure „liivakasti“ mõnusid nautida – liivalosse ehitada, auke ja käike liiva sisse kaevata, sõpra liiva alla kaevata, liivahunniku sisse hüpata, liivamäest end lihtsalt alla veeretada.

Fotosid leiab veel galeriist: http://www.elvag.edu.ee/galerii-2016-2017/0/view/930/
Õpetaja Külli Koroli reisifotosid saab vaadata siit:   https://www.dropbox.com/sh/626qpw07ofhuobg/AAALg8poJlbIVrKxEXJUje4Ja?dl=0

Miniteadlaste õppereis
Miniteadlaste õppereis
Autor: Evelin Toom

Miniteadlaste õppereis
Miniteadlaste õppereis
Autor: Evelin Toom

Miniteadlaste õppereis
Miniteadlaste õppereis
Autor: Evelin Toom

Maanteemuuseum
Maanteemuuseum
Autor: Evelin Toom

Maanteemuuseum
Maanteemuuseum
Autor: Külli Korol

Piusa koopad
Piusa koopad
Autor: Evelin Toom

Piusa koopad
Piusa koopad
Autor: Evelin Toom

Piusa koopad
Piusa koopad
Autor: Evelin Toom

Piusa koopad
Piusa koopad
Autor: Evelin Toom

Piusa koopad
Piusa koopad
Autor: Evelin Toom

Miniteadusfestivali digileht

Miniteadusfestivali digilehe eeltööks oli festivali pressi ja fotograafide tutvumine erinevate digilehe koostamise võimalustega. 4.a ja 6.b klassi õpilastele olid abiks Tartu mnt õppehoone ajakirjandusringi juhendaja Eve Vaigu, Puiestee tn õppehoone meediaringi juhendaja Kelly Kathriin Rebane ning haridustehnoloogid Elin Kiin ja Urmas Vessin.

Festivali päeva ülesandeks oli 4.a klassi tüdrukutel intervjuude kogumine 

6.b klassi poistel kogu ürituse jäädvustamine

Valminud digilehte on võimalik lugeda siit: http://cliptomize.com/Clipbook/View/574773?secret=8s7hu3h25c

Digilehe jaoks tegid intervjuudest kokkuvõtted 4.a klassi õpilased Heidi Udeküll ja Klaudia Mägi ning digilehe kujundasid 6.b klassi õpilased Ander Pavlov ja Kevin Uusna. Õpilasi juhendasid õpetajad Eve Vaigu ja Urmas Vessin.

Anderi fotosid ja videosid üritusest saab vaadata: https://drive.google.com/drive/folders/0BzrLqttvp5dKRjl6NW12cWZUZm8
Kevini fotosid saab vaadata: https://www.dropbox.com/sh/cozgzaqa1wzisdi/AABXEMmKsaeCWXxb8AVzJqLWa?dl=0

Töötubade kokkuvõtted ja fotod: http://www.elvag.edu.ee/meieeg/2/readmore/1360/ 
http://www.elvag.edu.ee/meieeg/0/readmore/1417/ 
http://www.elvag.edu.ee/meieeg/0/readmore/1424/

Miniteadusfestivalist on võimalik leida fotosid veel ka galeriist: http://www.elvag.edu.ee/galerii-2016-2017/0/view/929/

Tekst ja fotod: Evelin Toom

Miniteadusfestivali publikulemmikuks olid katsed

Miniteadusfestivali Teadusalal oli kõikidel osalejatel võimalik valida päeva kõige põnevam uurimistöö või katse. Selleks oli vaja kirjutada oma lemmiku nimi sedelile ja Teadusalalt lahkudes see panna valimiskasti. Festivalil osales kokku 41 tööd. Hääletustulemused lugesid kokku õppealajuhataja Ave Sillaste ja sotsiaaltöötaja Kaija Juur.

Lemmikuteks valiti kolm katset 1.-2. klassi õpilaste tööde hulgast. Kõige nooremaks lemmikuks osutus 1.b klassi õpilane Ebeli Rosete Vester, kes demonstreeris ja selgitas kogu ürituse jooksul huvilistele väga oskuslikult oma katset „Kristalli kasvatamine“.


                                                              Ebeli Rosete Vester 1.b klass

Huvitava töö hulka valiti 2.c klassi õpilaste Heidi Putk ja Holger Putk katse „Vulkaan“. Mõlemaid töid aitasid ürituseks ette valmistada lapsevanemad. Põnevaks peeti ka 2.d klassi poiste Karel Pastaruse ja Käsper Juhansoni katset "Elevandi hambapasta", mida juhendas õpetaja Annika Tensberg.


                              Vasakult: Ebeli Rosete Vester; Käsper Juhanson ja Karel Pastarus; Holger Putk ja Heidi Putk
                                                                                 Taevaskojas Miniteadlaste õppereisil.

Aktusel premeeriti festivali lemmikuid teadusraamatu ja tänukirjaga.


                                                                    Heidi Putk 2.c klass

Suured tänud kõikidele õpilastele ja nende juhendajatele, kes oma vahvaid uurimistöid ja katseid Miniteadusfestivaliks ette valmistasid ja üritusel esitlesid.

Tekst ja fotod: Evelin Toom

Elva Gümnaasiumi esimene Miniteadusfestival

Miniteaduskooli õppeaasta lõpetuseks toimus 25. mail Elva Gümnaasiumis esimene Miniteadusfestival. Eesmärgiks oli tutvustada esimese kooliastme õpilaste poolt tehtud huvitavamaid miniteadusprojekte nii koolikaaslastele kui ka teistele huvilistele.

Festivali korraldamise mõte tuli seoses 3.b klassi mulluse osalemisega vabariiklikul Õpilaste Teadusfestivalil Tallinnas, kus sama klass esindas Elva Gümnaasiumit juba teist aastat järjest. Sellel õppeaastal oli vaja konkureerida kõikide vabariigi õpilastega, et festivalile pääseda. 3.b klassi kolm projekti osutusid väljavalituks ja said kutse osalemiseks Õpilaste Teadusfestivali festivalialal 20 algkooliprojekti hulgas (osales 10 esimese kooliastme projekti ja 10 teise kooliastme projekti). 

Miniteadusfestivali korraldajateks oli kogu koolipere Tartu mnt õppehoonest, kus igaüks andis oma panuse. Klassiõpetajad tegelesid koostöös lapsevanematega projektide juhendamisega ja klassisiseselt huvitavamate tööde väljavalimisega.

Esitletavate uurismis- ja katseprojektide valik tehti eelnevalt klassidesiseste projektikonkursitulemuste põhjal. Projektiteemad valisid lapsed ise. Igas I kooliastme klassist valiti välja 3 - 5 huvitavamat  uurimis- või katseprojekti, mida nende autorid tutvustasid  kooli Miniteadusfestivalil. Õpilasi, kes tutvustasid kogu festivalipäeva vältel Teadusalal oma projekte, ootab ees preemiareis Põlvamaale. Reis saab teoks kohe pärast õppeaasta lõppu 7. juunil.

Kuna vabariiklikul festivalil on võimalus osaleda ka erinevates töötubades, siis otsustasime meie koolis teha ettepaneku teise kooliastme klassijuhatajatele ja õpilastele, et organiseerida ja korraldada esimese  kooliastme õpilastele töötubasid. Nii said vanemad õpilased midagi ise teha ja vastutada ka oma töötoa toimimise eest algusest lõpuni, klassijuhatajad olid vaid toeks ja abiks.

Teise kooliastme õpilased koostöös klassijuhatajatega ja aineõpetajatega aitasid välja mõelda erinevaid töötubasid, mida nad saavad festivali päeval noorematele koolikaaslastele korraldada. Esialgu pakuti välja ideed, seejärel hakkasime neid koondama teemade kaupa. Kuna sellel päeval tavapärast õppetööd ei toimunud, püüdsime leida teemasid, mis oleksid lõimitud kogu õppetööga. Festivalikavas oli spordi-, loovuse-, muusika-, matemaatika-, erinevate keelte (eesti, saksa, inglise keel) ning loomulikult teadusteemalised töötoad. Matemaatikateemalisi töötubasid oli kaks - sai mängida mõttemänge ja robootikas teha koostöös sõbraga roborallit. Keelte töötubades oli võimalik seada ritta riime, mängida inglise- ja saksakeelseid laulu- ja õppemänge.

Spordikategoorias pakuti välja jalgpalli algkursust nii poistele kui tüdrukutele ning teatevõistlusi. Muusikaõpetajatega koostöös sai osaleda karaokes ja erinevate pillide õppimise töötoas. Loovuseteemadeks pakuti varba või käega joonistamist, näomaalinguid, soenguseadmisi ja käejälgede trükki, mille tulemusena valmisid käejälgedega klassipadjad.

Teadusteatri külaliseks oli kutsutud Kolm Põrsakest, mis on võrsunud Elva Gümnaasiumi rüpest. Tegemist on meie oma kooli poistega, kes on nüüdseks loonud oma  OÜ Kolm Põrsakest. Nemad esitasid kolm etendust 1.-3. klasside õpilastele.

Festivalil  toimus veel kolm Teadusteatrietendust, mida viisid läbi õpetaja Kaja Kalmuse ja Geil Siimu õpilased 3.-4. kooliastmest. Teadusteemalisi  töötubasid korraldasid 9. ja 11. klasside õpilased, helide töötuba aga  “Rakett 69” osalenud koolikaaslane Leonid Zinatullin.  

Käesolev Miniteadusfestival oli Elva Gümnaasiumis esmakordne. Katsetasime, proovisime, analüüsime ja loodame, et Miniteadusfestivalist saakski iga-aastane oodatud teadusüritus.

Tekst ja fotod: Külli Korol ja Evelin Toom

1.A,1.B ja 1.D puid vaatlemas

Maikuu viimastel nädalatel oli esimestel klassidel hea võimalus lähemalt tutvuda kooliümbruses kasvavate puudega.  Miniteaduskooli tundide raames korraldas kogenud retkejuht ja loodusõpetuse õpetaja Evelin Toom meile õppekäigu kooli pargis.

Lapsed õppisid eristama veel õitsvaid, hiirekõrvul puid. Nad said teada, kuidas teha vahet kuusel ja nulul, nägid õitsvat vahtrat ja tamme. Õpetaja Evelin jutustas huvitavaid,  puudega seotud lugusid. Lapsed teavad nüüd, kuidas lõhnab toomingas ning miks ei tasu selle marju süüa. Nad teavad ka seda, et metsas matkates tasub ööbida kuuse all, sest nii on kõige varjulisem.

Tunni lõpuosas mängisid lapsed õpetjatega ussi liikumist jäljendavat mängu ning võistlesid omavahel puude ära tundmise ja leidmise kiiruses.

Täname õpetaja Evelini selle põneva, õpetliku ja vahva tunni eest ning jääme ootama uusi, huvitavaid kohtumisi Miniteaduskoolis!