Kool tunnustab

Elva Gümnaasimuni direktori käskkiri nr 4.1-22/39

Avaldan kiitust 6.c klassi õpilasele Jaana SOMMERMANNile, kes saavutas maakondlikul etluskonkursil III koha .

Avaldan kiitust maakondlikul etluskonkursil edukalt esinenud õpilase juhendamise eest Ilme MÕTTUSele.

 Elva Gümnaasimuni direktori käskkiri nr 4.1-22/36

Avaldan kiitust 6.b klassi õpilasele Frank TIGASELE, kes saavutas etlusvõistluse "Koidulauliku valgel" Tartumaa eelvoorus põhikooli vanuseastmes I koha .

Avaldan kiitust Tartumaa etlusvõistluse "Koidulauliku valgel" edukalt esinenud õpilase juhendamise eest Ilme MÕTTUSele.

 Elva Gümnaasimuni direktori käskkiri nr 4.1-22/29

Avaldan  kiitust 3.a  klassi õpilasele Grete KOPPELile, kes saavutas maakondlikul Hingedepäeva luulekonkursil I koha.

Avaldan kiitust maakondlikul Hingedepäeva luulekonkursil edukalt esinenud õpilase juhendamise eest Anneli PUUSAAGile.