Kool tunnustab

Elva Gümnaasimuni direktori käskkiri nr 4.1-22/62

 

Avaldan kiitust maakondlikul õigekirjaolümpiaadil edukalt esinenud õpilastele:

Annagreta JOHANSON 4.a klass – I koht

Mereli MÕTTUS 5.b klass – I koht

Jaana SOMMERMANN 6.c klass – II koht

Avaldan kiitust maakondlikul õigekirjaolümpiaadil edukalt esinenud õpilaste juhendamise eest Ilme MÕTTUSele.

 Elva Gümnaasimuni direktori käskkiri nr 4.1-22/60

Avaldan kiitust 9.b klassi õpilasele Oliver MÕTTUSele, kes saavutas emakeeleolümpiaadi vabariiklikus voorus 9. ja 10. klasside arvestuses III järgu.

Avaldan kiitust emakeeleolümpiaadil edukalt esinenud õpilase juhendamise eest Mare LILLAKule.Elva Gümnaasimuni direktori käskkiri nr 4.1-22/39

Avaldan kiitust 6.c klassi õpilasele Jaana SOMMERMANNile, kes saavutas maakondlikul etluskonkursil III koha .

Avaldan kiitust maakondlikul etluskonkursil edukalt esinenud õpilase juhendamise eest Ilme MÕTTUSele.

 Elva Gümnaasimuni direktori käskkiri nr 4.1-22/36

Avaldan kiitust 6.b klassi õpilasele Frank TIGASELE, kes saavutas etlusvõistluse "Koidulauliku valgel" Tartumaa eelvoorus põhikooli vanuseastmes I koha .

Avaldan kiitust Tartumaa etlusvõistluse "Koidulauliku valgel" edukalt esinenud õpilase juhendamise eest Ilme MÕTTUSele.

 Elva Gümnaasimuni direktori käskkiri nr 4.1-22/29

Avaldan  kiitust 3.a  klassi õpilasele Grete KOPPELile, kes saavutas maakondlikul Hingedepäeva luulekonkursil I koha.

Avaldan kiitust maakondlikul Hingedepäeva luulekonkursil edukalt esinenud õpilase juhendamise eest Anneli PUUSAAGile.