Kool tunnustab

Elva Gümnaasimuni direktori käskkiri nr 4.1-22/29

Avaldan  kiitust 3.a  klassi õpilasele Grete KOPPELile, kes saavutas maakondlikul Hingedepäeva luulekonkursil I koha.

Avaldan kiitust maakondlikul Hingedepäeva luulekonkursil edukalt esinenud õpilase juhendamise eest Anneli PUUSAAGile.