Kool meedias

Muusikanädal sai kiita

Tartumaa hariduselu tunnustamisel pälvis aasta haridusteo aunimetuse Elva gümnaasiumi muusikanädal “Lähemale muusikale!”, mille algataja ja peakorraldaja on muusikaõpetaja Merike Allik.

Autor: Milvi Kapaun, Elva Postipoiss

 

Kas saadud tunnustus tuli üllatusena või oli see ette aimata?

Saadud tunnustus oli suur üllatus ja selle üle on siiralt hea meel.

Kuidas väärtustad seda äramärkimist oma seni saadud tunnustuste kõrval?

On tõeliselt hea meel kui su hingega tehtud tegemisi märgatakse ja tunnustatakse. See teeb südame väga soojaks. Kindlasti tahaksin seda tunnustust jagada oma kolleegide ja koolijuhtidega, need muusikanädalad on sündinud meeskonnatööna.

Kuidas tiitel “Aasta haridustegu” mõjutab sinu edaspidiseid tegevusi haridusmaastikul?

Kuna muusikanädal kannab nime “Lähemale muusikale!”, siis selle eesmärk ongi tuua igas mõttes muusika õpilastele lähemale. Olen jõudnud arusaamisele, et see idee ja eesmärk on kandnud vilja, õpilased tulevad koolikontsertidele hea meelega, osalevad üritustel rõõmuga, mängivad pilli ja laulavad südamest. Õpilased, kes saavad muusikast puudutatud on igal juhul hingelt rikkad ja oma loomult head. Tahan seda teed edasi käia.

Sellel aastal tõid sa kooliperele muusika lähemale juba seitsmendat aastat järjest. Miks üldse sellega alustasid?

Koolis on palju õpilasi, kelle kokkupuude kontserttegevuse ja muusikutega ongi ainult see, mida koolis pakutakse. Hakkasin kutsuma läbi Eesti Kontserdi koolikontsertide sarja kooli erinevaid muusikuid erinevate kavadega ja ühel hetkel tundsin, et tahaksin korraldada tervet nädalat, mis on täis muusikat. Eks muusikanädala külalised ja üritused on natuke minu nägu, sest eelkõige peab asi mind ennast huvitama, alles seejärel saavad nad muusikanädala kavasse. Olen püüdnud neid nädalaid nii korraldada, et oleks midagi traditsioonilist ja alati ka midagi erilist. Ma ise õpin selle kaudu muusikaäri poolt, saan järjest enam uusi kontakte ning selle kaudu võidavad meie õpilased, kellele saan üha uusi esinejaid ja töötubasid pakkuda. Muusikanädal annab noortele muusikutele eneseteostusvõimalusi, õpetab neid muusikat kuulama ja kui sellega kaasneb äratundmine, et peale popmuusika on muusikamaailmas veel palju muudki, siis on ettevõtmine oma ülesande täitnud.

Missugusena näed sündmust “Lähemale muusikale!” järgnevatel aastatel?

Kõige tähtsamad on ikka inimesed. Püüan lähtuda esialgsest ideest ja nädala eesmärgist. Ikka õpilased ninapidi muusikasse ja muusikaga tegelema! Kui mõnigi õpilane seeläbi muusikakooli pilli õppima läheb või koori laulma tuleb, siis see ongi suur rõõm.

Millega muusikaõpetaja- ja organiseerimistööst vabal ajal tegeled?

Nädala sees püüan käia trennis ja kogun energiat kudumisega.

Mis on sinu jaoks puhkus?

Nädalavahetuste pikad unised hommikud, lähedased inimesed minu ümber ja nendega koos ettevõetud tegemised. Eriti palju energiat saan lapselapselt. Kindlasti naudin ka saunaskäike. Pikemale vabale ajale planeeriks kindlasti juba reisi.

 

Arvamusi muusikanädalast

Egert Silk: Muusika on ju teadagi kunst, mis ühendab. Lähemale muusikale – nii saab koolipere nautida väärt kontserte ja õpitubasid oma igapäevases keskkonnas.

Eliise-Berta Tarto: Minu ülesandeks oli muusikanädalal esmakordselt toimunud lauluvõistluse korraldamine. Lauluvõistlus sai palju positiivset tagasisidet nii žüriilt kui ka juhendajatelt ning plaanis on ka järgnevatel aastatel ja siis juba kindlama tundega seda korraldada.

Marta Külaots: Minu lemmikuks oli muusikanädalal fotonäitus, kus ka ise osalesin. Piltidelt on näha rõõmu ja armastust muusika vastu, mis ongi minu jaoks muusika juures kõige tähtsam. Muusikat tuleb teha rõõmuga!

Kärt Petser: Muusikanädal on väga tore ettevõtmine selleks, et tavalisi koolipäevi liiga palju ei saaks. Kool on siis rohkem siginat-saginat täis ning inimesed elavamad ja rõõmsamadki.

Elva gümnaasiumi neidudekoori lauljad: Eriti kasulik oli Tallinna Muusikakeskkooli lauluõpeta ja dirigendi Külli Kiiveti häälekoolitus, kus tegime huvitavaid harjutusi, ka selliseid, mis ei vajanud lauluhäält. Saime lood palju selgemaks ja teada hulga nippe, kuidas laulmine enda jaoks lihtsamaks muuta. Lauldes ei tohi keskenduda ainult häälele, vaid suurt rolli mängib ka tehnika ja miimika, mis tihti meelest läheb.

Peeter Jõgioja, Trummikliiniku doktor, trummimängu töötoa läbiviija: Võid trummi nii kõvasti lüüa kui tahad, tema vastu ei löö. Saab ennast tema peal välja elada kui tuju halb, aga hea tujuga läheb see veelgi paremaks... Kui ma saaksin kasvõi ühegi teist kas trummimängus või ükskõik millisel teisel erialal mõistma panna, et hea tulemuse nimel tuleb ikka natuke tööd ka teha, siis on minu missioon siin täidetud.

Tänasest on müügil värske Elva koolilehe number

Elva Gümnaasiumi koolileht "KUUP" alustab jälle oma igaastase ilmumisega. Eelmise õppeaasta lõpus toimus koolilehel nimevahetus ning muutusime üle värviliseks leheks. Samuti tõi uus aasta meile uusi inimesi ning lehe kirjutajate-pildistajate-kujundajate meeskond on veelgi laienemas.


Puiestee õppehoones oleme rakendamas "Pressiesindaja" programmi, mis tagab selle, et kõikide klassidega seonduv info saaks kajastatud.

Seekordsest lehest võib aga lugeda Elva kooli vilistlase ja õiguskantsleri nõunik Heili Sepa Motiveerija nurka, samuti räägib Hannabel oma Taani aastast, räägime, kuidas oli võõrustada Erasmus+ õpilasi ning lugemist leidub veelgi.

Leht maksab 50 senti ja on müügil Elva gümnaasumis, aga ka nii kesklinna kui Arbimäe Konsumi kauplustes.

Autor Raido Paurson

http://www.elva24.ee/Uudised/article_1383_T228-nasest-on-m%C3%BC%C3%BCgil-v228-rske-Elva-koolilehe-number.html

Muudame koos Elva Gümnaasiumi õpilase koolitee turvalisemaks

Elva Gümnaasiumi pere hoolib väga turvatundest ja koolirõõmust, mistõttu on otsustatud alustada süstemaatilist tegevust kiusamise vähendamiseks tõenduspõhise KiVa programmi abil.

KiVa on kooliülene ja mitmetahuline programm, mis on välja töötatud just kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks. Soovime luua KiVa programmi abil oma õpilastele turvalise keskkonna, mis aitab õpilasel keskenduda õppimisele, tunda koolist rohkem rõõmu ja kasvada avatud inimeseks. Programmi kohta leiad lisainfot nt siit: http://www.kivaprogram.net/estonia

Elva Gümnaasiumi liitumine KiVa programmiga tähendab osalustasu 9 eurot iga 1.-6. klassi õpilase kohta ehk kokku pisut üle 4100 euro. Selle summa eest saab kool vajalikud õppematerjalid nii õpetajatele kui lapsevanematele, koolitused õpetajatele sekkumiseks ja ennetustegevuseks, KiVa programmi kuuluvad plakatid ja korrapidamisvestid, uuringuküsitluse ja veebi- ning muu toe programmi rakendamiseks.

Ettevalmistavad tegevused  algasid juba 2016. aasta kevadel, kui olime KiVa ettevalmistusprogrammis ning toimusid juhtrühma koolitused ning kohtumised. Käesoleval sügisel algasid esimesed tegevused ka õpilastele Tartu mnt õppehoones.  

Hooaandja kaudu soovime koguda 1500 eurot, mille abil on võimalik veel umbes 170 õpilase osalemine KiVa programmitegevustes.  


KiVa kasutegur

Soomes välja töötatud ning Eesti koolides juba neljandat aastat rakendatav tõenduspõhine KiVa programm näitab nii ohvrite kui ka kiusajate jätkuvat vähenemist. Kui pilootaastal õnnestus kiusu all kannatamist vähendada üle 17%, siis programmi kolmandat aastat kasutanud koolides on kiusuohvrite osakaal vähenenud kokku 22%. Järjepidevalt langeb ka kiusajate osakaal. Loe lisa siit: http://www.kivaprogram.net/estonia/uudised/opilaskusitlus-kinnitab-kiva-programmi-koolides-vaheneb-kiusamine-jarjepidevalt

Elva Gümnaasium, mis asub Elva linnas looduskaunis kohas, väärtustab nii loodust kui ka sporti. Koolis toimub õppetöö kahes õppehoones: Tartu mnt 3 (I ja II kooliaste ning kaugõppeosakond) ja Puiestee 2 (III ja IV kooliaste). I ja II kooliastmes, kus käivitub KiVa programm, on 2016. aasta sügisel õpilasi kokku 461.

http://www.hooandja.ee/projekt/muudame-koos-elva-gumnaasiumi-opilase-koolitee-turvalisemaks

Lapsed läksid kooli

Elva gümnaasiumis läks 1. septembril esimesse klassi 81 õpilast, kümnendasse klassi 59, neist päevakooli 43 ja kaugõppessse 16. Kokku õpib Elva koolis 822 õpilast.

Elva linnapea Eva Kamsi hinnangul on väga positiivne, et Elva kooli on tulnud õpilasi juurde erinevatesse kooliastmetesse. Õpilaskodu üürileping on sõlmitud kuue 10. klassi tulnud õpilasega ja see näitab, et õpilastele tuleb leida elamispindu juurde.

Elva gümnaasium on liitunud Kiusamisvaba kooli (KiVa) liikumisega. Septembrikuu on koolis kuulutatud KiVa kuuks ja selle teemaga on seotud kõik meie tegevused. 1-6. klassides hakkavad toimuma KiVa tunnid.

Elva gümnaasiumi direktor Tarmo Post ütles, et kool soovib hakata 4., 7. ja 10. klassides eraldi tunnina õpetama õpioskuseid ja ettevalmistused selleks käivad.

“Juba on läbitud koolitused ja töötame välja ainekava,” ütles Post. “Samuti hakkame 5. klassis õpetama Elva linna ja lähipiirkonna ajalugu.”

Laieneb ka miniteaduskool. Kõik 1.-3. klasside õpilased saavad kümme teadustundi ja tegevusi jagub mõlemasse koolimajja. Õppeaasta lõpeb põneva laagriga, kus valitakse parimad miniteadlased.

Direktori sõnul käivad ettevalmistused ka muudatusteks gümnaasiumiastme õppesisus ja -korralduses. Humanitaarsuuna õpilastele tuuakse koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooliga kolm uut kursust.

“Eesti Vabariik 100 juubelipidustuste raames osaleme projektis “Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!” ja soovime muuta Tartu maantee kooliõue liikumis- ja õpikesksemaks,” ütles Post. “Vabariigi sünnipäeva puhul tahame kogukonnale kinkida 100 Head Tegu. Sellekohane link tuleb ka kooli kodulehele.”

Direktor soovib kooli asjaajamise muuta paberivabaks ja “kolida” GoogleDrive keskkonda.

Koolis on mitmeid uusi õpetajaid. Uued on matemaatikaõpetajad Kadi Liivak ja Ave Külter, vene keele õpetaja Riina-Merike Koemets, inglise keele õpetaja Kätlin Aarna, klassiõpetaja Aira Heletuli ja abiõpetaja Kätlin Tatar. Uus eesti keele ja kirjanduse õpetaja on Tiina Õunapuu, uus eesti keele ja kirjanduse ning ka inglise keele õpetaja on Merje Vihalemm, riigikaitset õpetab Marko Tiir. Uued on haridustehnoloogid Elin Kiin ja Daniel Labo ja sotsiaalpedagoog Ele Mälk. Eve Saumets jätkab uuel ametipostil õppejuhina.

Autor: Sirje Veldi, Elva Postipoiss. 26.08.2016

Tarmo Post: Elva gümnaasiumi tehnoloogiakeskus on Eesti tipus

Elva gümnaasiumi direktori sõnul on viimaste aastate jooksul tehtud olulised investeeringud viinud selleni, et Elva kooli tehnoloogiakeskus kuulub vabariigi parimate hulka.

“Püüame anda õpilastele ülevaate tänapäevastest tööriistadest ja materjalidest ning nende kasutamisest,” sõnas direktor. “Peamiseks eesmärgiks on iseseisva mõtlemise ja otsustusjulguse arendamine.”
 

“Meil on kasutada puiduklass, metalli- ja elektritööde klass, algõppe klass, keevitustöökoda ja sepikoda, “ loetles direktor. “Puiduklassis on olemas kõik vajalikud tööpingid: saed, nii ketas-, lint-, nurga- kui ka võnksaed. Samuti höövlid (riht- ja paksushöövel), lihvimismasinad (ketas- ja lintlihvija), puurpink, puidutreipingid ja terituspingid.”
 

Lisaks on kõigi masinate juures on ka laastuimurid. Metalliklassis on treipingid ja metallilõikepink, seal asub ka punktkeevitusseade ning on olemas töökohad jootmiseks. Keevitustöökojas on olemas käsikaarkeevituse ja kaitsegaasis keevitamise seadmed.

Tehnoloogiakeskus sündis 2006. aastal, kui endised tööõpetuse ruumid Euroopa Liidi toel renoveeriti, uuendati kogu tööpingipark, soetati kõik vaaminevad tööriistad ja täiendati tööriistavaru. Praeguse kuju võttis keskus 2012. aastal.

http://elva24.ee/