Kontakt

Aadress

Elva Gümnaasium
Puiestee 2
Elva
61505
E-mail: kool@elvag.edu.ee

Tartu mnt 3
7301820; 53045324 Sekretär Heli Rähni
7301821 Õpetajate tuba
7301822 Õppealajuhataja Ele Vool
7301823 Majandusjuhataja Riho Rähni
7301820; 7301825 Kaugõppeosakond
7301826 Söökla Riina Ilves
7301827 Raamatukogu Taimi Juhkam
7301828 Sotsiaalpedagoog Kaija Juur
7301828 Psühholoog Killu Kaari
7301829 Tervisekabinet
7301837; 5225144 Direktor Tarmo Post

Puiestee 2
7301285 Söökla Ülle Hunt
7301286 Arendus- ja noorsootöö juht Tiina Lauri
7301830;5047673 Õppejuht Eve Saumets
7301831 Õpetajate tuba
7301832 Psühholoog Anneli Rulli
7301833 Valvelaud/koristajate ruum
7301834 IKT  Tarmo Pent
7301835 Tervisekabinet
7301836 Raamatukogu Ülla Napp
7301837;5225144 Direktor Tarmo Post
7301838 Sotsiaalpedagoog Ele Mälk
7301839 Personalisekretär Margit Moorits

Riiklik järelevalve

Imbi Sildnik 730 5266
imbi.sildnik@tartu.maavalitsus.ee

Kairi Kampus 730 5269
kairi.kampus@tartu.maavalitsus.ee

Luule Kapp 730 5268
luule.kapp@tartu.maavalitsus.ee

Õpilaste arv (seisuga 01.10.2016):

Kokku:828 õpilast

462 õpilast 1.-6.kl Tartu mnt 3 õppehoones;

321 õpilast 7.-12.kl Puiestee tn 2 õppehoones;

46 õpilast kaugõppes

33 + 3(kaugõpe) klassikomplekti.
1. - 12. klass