Konsultatsioonid ja järelvastamised

Konsultatsioonid 1. - 6. klass

Konsultatsioonid 7. - 12. klass

Järelvastamiste põhimõtted ja ajad 7. - 12. klassidel

Järele saab vastata esmaspäeviti kella 14.00 - 16.30 ruumis 208 ning kolmapäeviti kella 14.00 - 16.30ni ruumis 320. Kooli järelevastamiste päevadel ei viibi õpilaste juures aineõpetaja, vaid kooli poolt määratud õpetajad või töötajad.

Üldised reeglid vastama minnes:
1) Üldjoontes istutakse ruumis ühekaupa.
2) Teisi õpilasi ei häirita.
3) Laual on tööleht ja kirjutusvahend (kui töö kirjutamisel on lubatud kasutada abivahendeid, peab aineõpetaja sellekohase märkme tööle lisama), telefon on hääletul reźiimil ja kotis.
4) Üldjuhul ei ole lubatud järelevastamise ajal ruumist väljuda, vältimatu vajaduse korral jäävad asjad, sh telefon klassi.
5) Spikerdajad saadetakse ära ning teist võimalust sama töö kirjutamiseks enam ei anta.
6) Ühel järelevastamisel võib teha maksimaalselt kahte erinevat tööd.
7) Vastamine lõpeb kell 16. 30, õpilane arvestab ise aega, et jõuaks töö valmis. Gümnaasiumiõpilane, kellel on tervislikel põhjustel pikemalt puudumise tõttu eriolukord, võib erandjuhul saada tööde sooritamiseks järelevastamisel lisaaega, aga see peab olema varakult vastamise eest vastutava isikuga kokku lepitud.
8) Õpilane kirjutab tööle loetava käekirjaga oma ees- ja perekonnanime ning klassi/õppesuuna.
9) Õpilane kirjutab tööle kirjutamise alustamis-ja lõpukellaaja.
10) Järelvastamise soovist teavitab õpilane aineõpetajat vähemalt kaks päeva enne vastamise päeva.
11) Oluline on külastada enne järelevastamist ka aineõpetaja konsultatsioonitundi.

 

Head vastamist!