Huviringid123

2. kooliastme loodussõprade ringi tegemised jaanuarikuus

Jaanuarikuu esimeses ringitunnis koostasime ühise ringi tegevuste plaani. Vestlesime jõulude ja aastavahetuse tegemistest ning ringiliikmed jutustasid üksteisele huvitavatest perereisidest. Järgmises ringitunnis käisime Verevi järve jääl uisutamas, kuulasime muusikat ja sõime piparkooke. Jaanuarikuu viimases loodussõprade ringitunnis osalesime AHHAA projektis Ark of Inquiry raames kogumiku „Teadusboost ja punaseks“ õppepeatükkide testimisel. Meie valisime testimiseks kolm õppekaarti “Puuviljavulkaan”, “Laavalamp” ja “Hambapasta efekt”. Meie ülesandeks oli rühmas testida ja analüüsida õppekaartide sobivust rühmatöös. 

Tekst ja foto: Evelin Toom

2. kooliastme loodussõprade ringi õpilased osalesid AHHAA projektis

Jaanuarikuu viimases loodussõprade ringitunnis osalesid 4.-6.klassi õpilased AHHAA projektis Ark of Inquiry raames kogumiku „Teadusboost ja punaseks“ õppepeatükkide testimisel. Meie valisime testimiseks kolm õppekaarti “Puuviljavulkaan”, “Laavalamp” ja “Hambapasta efekt”. Meie ülesandeks oli rühmas testida ja analüüsida õppekaartide sobivust rühmatöös. Laavalambi tegemine oli paljudele tuttav tegevus, katsetati vaid erinevaid toiduvärve ja laavalambi töö efekti. Puuviljavulkaani tegemine oli kõigile uus tegevus. Meie ringis valmis kolme erineva puuvilja -  apelsini, kiivi ja sidruni vulkaan. Kõige paremini töötas sidrunivulkaan tänu suurele happesisaldusele. Kolmas katse hambapastaga oli omamoodi põnev. Lapsed pidid valmistama erinevad lahused ja neid maitsma. Seejärel oli vaja pesta hambaid SLS-i sisladava ja SLS vaba hambapastaga ning eelnevalt valmistatud lahuseid uuesti maitsta ja võrrelda saadud tulemusi. Suured tänud AHHAAle, kes meie ringile huvitavaid katseelamusi pakkus!


                                               Puuviljavulkaan sidruniga


                                           Hambapasta efekti katse


Tekst ja fotod: Evelin Toom

2. kooliastme loodussõprade ringi tegemised jõulukuul

Detsembris pidasime ringiliikmetega jõulupidu. Igaüks pidi kaasa võtma ühe eurose kingituse, mis sobiks nii poisile kui tüdrukule.  Peale kingituste jagamist meisterdasime jõulukaarte. Jõulukuul osalesime veel kooli jõululaadal ja käisime koos 5.c klassiga Vanemuise teatris vaatamas muusikali “Hüljatud".


                                 Etendusel Vanemuise teatris       Foto: Riina Tark

 
                                                              Jõulupidu


                                                       Lõhnakaartide meisterdamine

Tekst ja teised fotod: Evelin Toom

2. kooliastme loodussõprade ringi tegemised novembris

Novembris tutvusime rahvakalendripäevadega, meisterdasime mardipäeva maske ja kaarte, tegime õppekäigu ERM-is, meisterdasime kooli sünnipäevaks küpsisetorti. Novembrikuu viimases ringitunnis kaunistasime piparkooke ja meisterdasime kaarte kooli jõululaadaks.


                                        Meisterdamine mardipäevaks


                                        Õppekäik ERM-is                     


                                    Küpsisetort kooli 104. sünnipäevaks


                                             Piparkookide kaunistamine 

Tekst ja fotod: Evelin Toom

2. kooliastme loodussõprade ringi tegevused oktoobris

Oktoobris käisime Verevi järve ääres kala püüdmas ja õppisime tundma erinevaid kalaliike meie kodukoha järves ning külastasime koos 5.c klassiga Tartus AHHAA 4D elamuskino. Meil oli võimalus vaadata Teadlaste Öö raames kahte filmi järjest - „Kõrberalli“ ja „Masinate maailm“.                      Õppisme kala püüdma kõrkjate vahelt


                           Õppisime õnge vette viskama 


        Koos 5.c klassiga kinos

2. kooliastme loodussõprade ringi tegemised septembris

Septembris tutvusime uute ringiliikmetega ja joonistasime ringilogo. Järgmisel tunnil käisime kõik koos sügisest loodust pildistamas VVVV SA fotokonkursiks “Märka mind!”. Septembri viimasel nädalal tähistasime oma koolis esimest Teadlast Öö festivali. Festivali raames oli võimalik AHHAA-s kohtuda Ameerikast pärit külalisega, kes meile erinevaid katseid tutvustas väga lihtsatest vahenditest.


                                        Sügisfotode vaatlus ja analüüs


                                                 AHHAA-s katseid tegemas


                               EG esimene Teadlaste Öö festival 29.09.2017

Tekst ja fotod: Evelin Toom

Ringide tutvustus 2017/2018

Rahvatants

Käbikesed on lõbus ja üksmeelne seltskond, kellele meeldib väga tantsida. Meeldib ka väga esineda, seepärast otsime väljunditeks suuremaid ja väiksemaid esinemisi. Selle hooaja suurimateks esinemisteks on Kagu-Eesti tantsupidu Põlvas ja Tartumaa tantsupidu A Le Cog spordihallis. Väiksemateks esinemisteks on aktused ja kontserdid oma kooli ja Elva linna lavadel.

Mudilaskoor

Elva Gümnaasiumi mudilaskooris laulavad 1.-4. klasside lauluhuvilised õpilased, et arendada oma lauluoskust, õppida 2-häälselt laulma, esineda kooli ja linna aktustel, kontserditel ning maakondlikel- ja vabariiklikel laulupidudel. Lisaks on mitmeid toredaid väljasõite ja toimuvad laululaagrid. 02.juunil 2018 osaleme Uma Pido laulupeol.

Lastekoor

Elva Gümnaasiumi lastekooris laulavad II kooliastme lauluhuvilised õpilased, et arendada oma lauluoskust, õppida 3-häälselt laulma, esineda kooli ja linna aktustel, kontserditel ning maakondlikel- ja vabariiklikel laulupidudel. Lisaks on mitmeid toredaid väljasõite ja toimuvad laululaagrid. 2018 suvel osaleme Popkooripeol Tartus ja augustis rahvusvahelisel Europa Cantat XX koorifestivalil Tallinnas.

Poistekoori

Poistekoori kuuluvad 1.-4. klassi laulupoisid, kes hoiavad au sees poiste laulu Elva koolis. Koos käiakse kord nädalas. Poistekoori poisid on rõõmsad, hakkajad ja alati valmis andma endast parima!

Tekstiilikunstiringis

Tekstiilikunstiringis katsetame kõikvõimalikke tekstiilide valmistamise meetodeid. Kaunistame kangatrükiga T- särke, maalime siidivärvidega patju ja salle. Koome kangastelgedel ja väikestel raamidel ning proovime erinevaid viltimistehnikaid.

Käsitööring

Käsitööringis valmistame erinevates tehnikates tarbe- ja kaunistusesemeid. Köidame mandalamärkmikku või kokaraamatut, õmbleme lõbusaid kodutekstiile ja valmistame tähtpäevadeks kingitusi.

3c klassi loovtööring

Loovtööringis arendame loovust ja näpuosavust. Lapsed saavad ise olla ilu tegijad. Kasutame erinevaid taaskasutusmaterjale ja tehnikaid ning loome neist põnevaid esemeid. Uurime, kuidas saab loovalt tegutseda arvutimaailmas. Paneme oma tunded ja mõtted luule-ja kunstikeelde. Muudame koos maailma veel natuke paremaks ja lõbusamaks kohaks. Igas tunnis saavad lapsed mõne uue oskuse või teadmise.

Loodus- ja teadusring
Huviring on mõeldud loodushuvilistele ja teadmisjanulistele 1. - 2. klassi õpilastele. Ringiteemade valikul lähtutakse teemade aktuaalsusest ja eakohasusest ning ka ainekavadest.
Õppetöö sisu: 
● Tutvume nii suurte kui väikeste, kohalike kui välismaiste eluslooduse liikidega ning erinevate looduses toimuvate nähtustega.
● Käime kord kuus õppekäikudel või ekskursioonidel.
● Vaatleme loodust ja teeme katseid.
● Osaleme loodusteemalistel konkurssidel, võistlustel, projektides. 
       *Kevadeks paneme kokku oma teadusteatri trupi, millega esindame oma ringi MINITEADUSFESTIVALIL.
       *Võtame osa erinevatest konkurssidest ja võistlustest.
       *Kutsume oma ringitundidesse ka külalisi.
       *Osaleme ringi esindajatega Vabariiklikul Õpilaste Teadusfestivalil.
Tegevused:
       ● Õpime vaatlema, otsima, leidma, kuulama, avastama.
       ● Kasutame erinevaid õppetöövorme ja meetodeid (õppekäigud, filmid, käeline tegevus, õppemängud, töölehed, loengud               jne) ning erinevaid õppevahendeid (mikroskoop, GPS, I-Pad jne).
      ● Et oleks põnevam, siis püüame ruumitunnid lõpetada mõne põneva katsega.
      ● Loom- ja taimjoonistamine – joonistame õpitu läbi.
      ● Mängime ja meisterdame.

Lugemispesa

Lugemispesa ringis tutvustakse lastele raamatuid, antakse soovitusi raamatute lugemiseks, mängitakse lugemismänge.
Lapsed saavad kuulata erinevaid katkendeid raamatutest, vaadata katkendeid raamatute põhjal tehtud filmidest- telelavastustest, joonistada, natuke ka meisterdada. Teeme koostööd Elva linna Lasteraamatukoguga (näitused, kohtumine kirjanikuga jms). 
Ringi tegevuse eesmärgid:
   -suurendada laste huvi raamatute ja lugemise vastu
   -aktiviseerida laste omaalgatust ja loovust
   -ennetada sotsiaalseid probleeme vabaaja täitmisel
   -ennetada õpiprobleeme läbi lapse kogemuse töötada raamatutega
   -arendada funktsionaalset lugemisoskust ja suulist eneseväljendamist. 
Ringitöös osalevate laste joonistusi- raamatututvustusi saab näha Elva linna lasteraamatukogus näitusena terve õppeaasta jooksul.

Liiklusring

Liiklusring 3. klasside õpilastele jalgratturi juhilubade saamiseks. Erandkorras saavad osaleda ka vanemad õpilased, kellele ei ole veel väljastatud jalgratturi juhiluba. 
Sügis-talvisel perioodil toimub liiklusteooria õpe – valmistumine kevadiseks liiklustesti sooritamiseks. Selleks õpime liikluseeskirju, lahendame liiklusülesandeid ja harjutusteste, mängime erinevaid liiklusmänge, vaatame õppevideosid. Õppematerjalidega on meie kooli kenasti varustanud maanteeamet.
Kevadperioodil toimuvad liiklustunnid jalgratastega liiklusväljakul, kus valmistume praktiliseks liikluseksamiks – harjutame erinevate elementide sooritamist ja liiklemist jalgrattal. 
Jalgratturi juhiloa saamiseks tuleb sooritada teoreetiline eksam (liiklustest 15 küsimusega) ja praktiline eksam liiklusväljakul.

Rahvamuusikaring

Eesti rahvamuusika propageerimine, musitseerimine eesti rahvapillidel ja naturaalpillidel, eesti rahvalaulude laulmine. Eesmärgiks on moodustatud rahvamuusikaansambliga osaleda Eesti Rahvamuusikaseltsi poolt korraldatud üritustel, esineda kooliüritustel ja ka väljaspool kooli. Algavad ettevalmistused 2019. aasta üldlaulu- ja tantsupeol osalemiseks.

Draamaring

Draamaring osalevad 1.-4. klassi õpilased. Ringi eesmärk on õpilastes arendada koostööoskust, julgust esineda ja tuua õpilases välja tema tugevad küljed läbi füüsilise eneseväljenduse. Tundides tegeleme erinevate mängudega, mis arendavad eelpool väljatoodud külgi. Draamaring on mänguline, mille eesmärgiks ei ole otseselt näidendit teha, vaid arendada läbi mängude oskusi, mis aitavad kaasa lapse eneseväljendusoskusele. Me mängime erinevaid rollimänge, teeme hääleharjutusi, pöörame tähelepanu pisidetailidele ja arendame fantaasiat ja loovust.

Robootika WeDo 2.0

Alates oktoobrist on oodatud robootikaringi 1.-3. klassi õpilased, kellel puudub eelnev kontakt robootikaga. Gruppi mahub 15 tehnikahuvilist last. Huviringi eesmärgiks on Lego WeDo 2.0 komplekti abil arendada laste ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist kui ka meeskonnatöö oskust. Oled väga oodatud!

Loodussõprade ring

Huviring ootab 3.-6. klassi õpilasi loodust avastama, vaatlema, uurima, kuulama, katsetama, pildistama, looduses matkama, mängima ja meisterdama. Osaleme loodusteemalistel konkurssidel, võistlustel ja kevadel oma kooli Miniteadusfestivalil.
Ainekava ja eelmise aasta ringitegevused:
http://loodussobrad.blogspot.com.ee/

Puutööring

Teisipäev 14.00.-16.30 Puiestee õppehoone tööõpetuse ruumis

Sihtrühm: 4.-5.klassi õpilased 

Juhendaja: Jaanus Sinimäe
Mänd ja kuusk ja kask ja haab.
Mida neist küll teha saan?
Saen ja puurin, naelu kopsin.
Nii saab palgist kena lootsik.
Ajast aega on puit olnud kõige rohkem kasutust leidnud material. Nüüd on võimalik oma mõte tööle panna ja puidust igasuguseid ägedaid asju valmis nikerdada. Traditsioonilistele lõikelaudadele ja pannilabidatele lisaks nuusutame puidutööringis ka natuke mudellaevanduse ägedat maailma. Saeme, puurime ja naelutane ning tunneme ennast lihtsalt hästi oma lemmiktegevuse juures.

Robootika LEGO Mindstorms NXT

Neljapäev kell 15.00  Puiestee 2 õppehoone arvutiklassis 223. 

Sihtrühm 3.-4.klassi õpilased

Juhendaja Angeelika Ots

Ringitöös kasutatakse robootika platvormi LEGO Mindstorms NXT.
Juhendaja kirjutab: Tutvume antud roboti võimalustega, selle ehitamise ja programmeerimisega. Esimesel tunnil paneme roboti liikuma ja sealt edasi tutvume erinevate anduritega. Püüame üheskoos lahendada mitemid robootika võistlusülesandeid nagu LEGO Sumo, joonejärgimine, linnaläbimine jne. NXT robot on hea võimalus WeDo robootika jätkuks või ka robootikaga esmatutvuse loomiseks. 

Elva Gümnaasiumi Tartu mnt huviringid 2017/2018

Ringi nimetus

Juhendaja

Sihtgrupp

Aeg

Ruum

Märkused

Loovtööring

Sirje Ruus

3c klassi õpilased

R 6.ja 7.tund

203/arvutiklass

 

Tekstiilikunstiring

Pille Tani

4.- 6.klassi õpilased

T 14.00 – 15.30

B 200

 

Käsitööring

Pille Tani

4.-6.klassi õpilased

K 14.00 – 15.30

B 200

 

Lugemispesa

Anne Koppel

1. ja 2. klassi õpilased

E 5.tund

T 5.tund

305

 

Rahvatants

Pille Rebane

4.klassi õpilased

E 6.tund

T 6.tund

aula

 

Liiklusring

Meelis Roosaar

3.klassi õpilased

E 6.tund

K 6.tund

N 6.tund

Liiklus-linnak

 

Rahvamuusikaring

Meelis Roosaar

1.- 6.klassi õpilased

K 7.tund

N 7.tund

Muusika-klass/aula

 

Loodussõpradering

Evelin Toom

3.- 6.klassi õpilased

N 14.15 -16.45

400/õues

 

Loodus- ja teadusring

Külli Korol

1. ja 2.klassi õpilased

E 12.00-13.30

K 13.00-14.30

310

 

Robootika

Annika Tensberg

1.-3. klassi õpilased

K 13.05 – 13.50

N 13.05 – 13.50

kaminasaal

 

Mudilaskoor

Ehtel Kuldvere-Vent

1. - 4.klassi õpilased

1.klass

K 5.tund

N 5.tund

2.- 4.klass

T 6.tund

N 6.tund

Muusika-klass/aula

 

Lastekoor

Ehtel Kuldvere-Vent

4.- 6.klassi õpilased

R 6. ja 7.tund

Muusika-klass/aula

 

Poistekoor

Merike Allik

1.-4.klassi õpilased

R 1.klass 5.tund

2.-4. klass

6.tund ja 7.tund

Muusika-klass/aula

 

Saksa keele ring algajatele Tiiu Ruus Alates 1. klassist E 5. tund B200  
Draamaring  Kätlin Tatar 1. - 4. klassi õpilased E 6. tund Aula  
Vene keele ring Boris Veizenen 6, klassi õpilased E 7. tund 
T 8. tund
B208  
Laste ja noorte jooga Katrin Villiko 1. - 6. klassi õpilased K 15.00 - 17.00 Peeglisaal Tasuline
Minu Tantsukool Gerda Bergmann 1. - 6. klassi õpilased

E 15.00 - 16.30

K 13.30 - 14.30

Peeglisaal Tasuline
Robootika Lego NXT Angeelika Ots 3. - 4. klass N 15.00 Puiestee 2, 223 arvutiklass  
Puutööring Jaanus Sinimäe 4. - 5. klass T 14.00 - 16.30 Puiestee 2, tööõpetuse ruumis