Huviringid

Rahvamuusikaringi pillituba Miniteadusfestivalil

Rahvamuusikaringi pillitoas miniteadusfestivalil said osalejad 1. - 3. klassidest väga lihtsate pillimänguvõtetega koos musitseerida ja sellest rõõmu ning naudingut tunda!

Liiklusringi tegevusest

3 õppeaastat on Elva Gümnaasiumis tegutsenud liiklusring Meelis Roosaare juhendamisel eesmärgiga saada kevadel kätte jalgratturi juhiload. Ringis osalevad enamus 3. klasside õpilased, kes saavad õppeaastal 10-aastaseks. Erandkorras saavad osaleda ka vanemad õpilased, kellele ei ole veel väljastatud jalgratturi juhiluba.

Sügis-talvisel perioodil toimub liiklusteooria õpe – valmistumine kevadiseks liiklustesti sooritamiseks. Selleks õpime liikluseeskirju, lahendame liiklusülesandeid ja harjutusteste, mängime erinevaid liiklusmänge, vaatame õppevideosid. Aeg-ajalt toimuvad ka liiklusviktoriinid, kus paremad saavad endale valida erinevaid liiklusteemalisi auhindu. Õppematerjalidega on meie kooli kenasti varustanud maanteeamet.

Kevadperioodil toimuvad liiklustunnid jalgratastega liiklusväljakul, kus valmistume praktiliseks liikluseksamiks – harjutame erinevate elementide sooritamist ja liiklemist jalgrattal.

Jalgratturi juhiloa saamiseks tuleb sooritada teoreetiline eksam (liiklustest 15 küsimusega) ja praktiline eksam liiklusväljakul. Seni on enamus õpilastest sellega hakkama saanud ja suvevaheajale minnes on neile väljastatud jalgratturi juhiluba.

2. kooliastme loodussõprade ringi tegemised

Aprillikuus tegime õppekäigu Elva parkmetsades, kus püüdsime leida erinevaid kevademärke, kuulasime linnulaulu, määrasime kahepaikseid, kes tiigis tegutsesid, pildistasime kevadist loodust. Vestlesime lihavõttepühadest, värvisime pühademune ja meisterdasime pühade kaunistusi. Aprillikuu lõppes väikese matka ja piknikuga Väerajal ning Härjapõlvlaste mänguplatsil mängimisega.

Maikuus sõitsime Viikingilaevaga Elvas Arbi järvel, saime teada viikingite elust-olust, ise laeva juhtida ning võimaluse katsuda ja tunnetada tolleaegseid rõivaid ja võitlusvahendeid. Võtsime osa Mesikäpa heategevuslikust teatejooksust ümber Arbi järve.

Maikuus on planeeritud veel õppeaastast kokkuvõtete tegemine ja üks õppekäik Elistvere looduskeskusesse, et õppida, kuidas end metsaretkeks ette valmistada, kuidas käituda tõelise loodusesõbrana, mida tähendab säästlikkus, mis on igaüheõigus, tutvuda looduses liikumise reeglitega, õppida, kuidas pakkida matkakotti ja valmistada end ette metsaretkeks. 
Kogu õppeaasta ringi tegevused ja galerii on ajajoonel: http://loodussobrad.blogspot.com.ee/

„Käbikesed” pidasid laagrit Veeriku kooli tantsulastega.

.„Käbikesed” on Elva Gümnaasiumi 3a klassi rahvatantsurühm, kes valmistub 12. aprillil toimuvaks tantsupeo ülevaatuseks.

Et trennid lõbusamalt mööduksid, siis otsustasime endale külla kutsuda rühma Tartu Veeriku koolist, kellel samuti ettevalmistus protsess käimas. Veeriku rühma juhendab samuti algklassiõpetaja Ülle Kepler.

Vaheaja esimesel päeval olid meie rühma Annagreta, Kennet ja Laur Henri Elva raudteejaamas külalistel vastas. Lapsed tegid tartulastele kiire ekskursiooni linnas ja peagi olid nad koolimajas. Pärast tutvumisringi mõtisklesime ka natuke tantsupeo sisu „Mina jään” üle.2017. aasta XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”.

 

Repertuaar , mida lapsed peavad tantsupeole saamiseks omandama ei ole mitte kerge. Tantsud „Oravakesed” ja „Koolitee” on saanud lastele omaseks ja nüüd tantsitakse neid tantse juba lustiga. Ühises proovis keskendusime tantsupeo finaaltantsu „Kullakera kandja” õppimisele. Trennist võttis osa ja aitas meid ka „Männikäbide” staasikas tantsija Kelly Kathriin, kes rääkis meile kuidas toimub nendel „Kullakera” õppimine. Proovi lõpus hakkas meile kõigile juba silme ette tekkima kujutluspilt tantsupeo finaalist. See saab kindlasti olema super!

Pärast lõunasööki olid meie poisid ettevalmistanud toreda aarete jahi mängu koolimaja peal. Lõpuks jäi veel aega ka disko tantsu ja lõbusate mängude jaoks.

Külalisi ära saates olime väsinud, aga kindlasti oma tantsusammude oskustes kindlamad. Nüüd on jäänud veel anda viimane lihv ja siis liigijuhi Liina Eero karmi pilgu ette.

Hoidke meile pöialt ja ostke piletid tantsupeole!

2. kooliastme loodussõprade ringi tegemised

Jaanuarikuul pildistasime talvist loodust ja tutvusime Elva linna kobraste tegevusjälgedega Arbi järve ääres. Pildistasime kopra tegevusjälgi, lume, jää ja vee võlusid. Käisime koos 4.c klassiga räätsadega Põlvamaal Valgesoo rabas matkamas.

Veebruarikuul uurisime valgusmikroskoopidega väga väikseid asju ja määrasime linnuliike linnuäpi abiga. Tegime erinevaid katseid toiduainetega ja tutvusime kevadtaimede ja loomadega veebikeskkonnas "Tere, Kevad! 2017". Otsisime kooliümbruse õppekäigul esimesi kevademärke ja uisutasime Verevi järvel.

Märtsikuul tähistasime vastlapäeva, Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva ja kevadkuu algust väikese ühise koosviibimisega. Iga rühmaliige valmistas ette mängud ja viktoriini kaaslastele. Vestlesime ja arutlesime uutest tegevustest viimasel trimestril. Vaheaja eelviimasel päeval toimus õppekäik Vapramäe loodusmajja koos 4. c klassi õpilastega. Olime eksperthindajad uuele Vapramäe loodusmajas valmivale õppeprogrammile "Robootika". Meil oli võimalus osaleda pilootprogrammis ja anda oma hinnang õppeprogrammile. 
2. kooliastme loodussõprade ringi tegevusi on võimalik jälgida meie ajaveebist: http://loodussobrad.blogspot.com.ee/

2. kooliastme loodussõprade ring tegeles robootikaga

Vaheaja eelviimasel päeval toimus 2. kooliastme loodussõprade ringi õpilastele õppekäik Vapramäe loodusmajja.Olime koos 4. c klassi õpilastega eksperthindajad uuele Vapramäe loodusmajas valmivale õppeprogrammile "Robootika": http://www.vvvs.ee/?1256 Meil oli võimalus osaleda pilootprogrammis ja anda oma hinnang õppeprogrammile.

Meil oli vaja ehitada Lego klotsidest robot ja programmeerida robotile juhendaja Külli poolt etteantud programm roboti liikumiseks. Õppeprogramm toimus Vapramäe loodusmajas. Juhendaja Külli tutvustas meile robotite vajalikkust. Saime teada, et üks 13-aastane poiss on leiutanud printeri pimekirja punktkirja printimiseks ja nüüdseks on see juba ka tootmisesse võetud, et abivajajaid aidata.

        

          

Töö toimus rühmades, kus igal rühmaliikmel oli oma ülesanne, missugune kehaosa robotile ehitada. Ehitamiseks olid abiks joonised nii paberkandjal kui ka tahvelarvutis.

          

          

Roboti ehitamine oli väga keeruline ja ajamahukas protsess, samuti programmeerimine. Tulemus oli väga põnev ja robotite liikumist jälgida veel põnevam.

        

Huviringid 2016/2017 õppeaastal

Ringid 2016/2017 õppeaastal

HUVIRINGID 2016/2017 TARTU MNT ÕPPEHOONES

NÄITERING

ILME MÕTTUS

5.KLASSI ÕPILASED

R 7.TUND

LOOVTÖÖRING

SIRJE RUUS

2C KLASSI ÕPILASED

N 5.JA 6.TUND

TEKSTIILIKUNSTIRING

PILLE TANI

4.-6.KLASSI ÕPILASED

T 7.TUND

KÄSITÖÖRING

PILLE TANI

4.-6.KLASSI ÕPILASED

K 7.TUND

LUGEMISPESA

ANNE KOPPEL

1.KLASSI ÕPILASED

E 6.TUND

K 6.TUND

RAHVATANTS

PILLE REBANE

3. KLASSI ÕPILASED

K 7.TUND

N 6.TUND

LIIKLUSRING

MEELIS ROOSAAR

3.KLASSI

ÕPILASED

E 6.TUND

K 7.TUND

N 6.TUND

RAHVAMUUSIKARING

MEELIS ROOSAAR

1.-6. KLASSI ÕPILASED

K 6.TUND

N 7.TUND

LOODUSSÕPRADE RING

EVELIN TOOM

4.-6.KLASSI ÕPILASED

N KELL 15.00

AJAKIRJANDUSRING

EVE VAIGU

4.-6. KLASSI ÕPILASED

N KELL 14.00

LOODUSE- JA TEADUSE-RING

KÜLLI KOROL

1.-3. KLASSI ÕPILASED

E 6. JA 7.TUND

N 5. JA 6. TUND

KABERING

KAIDO RAIDLA

1.-6.KLASSI ÕPILASED

T KELL 13.00

TÜDRUKUTE PÄRASTLÕUNA

MALLE LUIK

6B KLASSI ÕPILASED

R 7.TUND

DRAAMARING KÄTLIN TATAR 1.-3. KLASSI ÕPILASED T 6.TUND