Huviringid

Elva Gümnaasiumi huviringid 2018/2019

Ringi nimi Juhendaja Aeg Sihtgrupp Väljund
Lugemispesa Anne Koppel R 5. ja 6. tund   Raamat
Tekstiilikunst Pille Tani T 14.00 - 15.30   Erinevate kingituste valmistamine tähtpäevadeks, jõululaadal osalemine
Kasitööring Pille Tani K 14.00 - 15.30 II kooliaste Erinevate kingituste valmistamine tähtpäevadeks, jõululaadal osalemine
Rahvatants “Käbikesed” Pille Rebane K 4. tund
R 4. tund
5. klass Esinemised koolisündmustel ja XXVII Üldlaulu- ja XX tantsupidu "Minu arm"
Liiklusring Meelis Roosaar E 6. tund
K 7. tund
N 7. tund
3. klass Jalgratta juhilubade saamine
Rahvamuusika ansambel Meelis Roosaar E 7. tund
K 8. tund
  XXVII Üldlaulu- ja XX tantsupidu "Minu arm"
Loovtööring Sirje Ruus E 5. ja 6. tund Pikapäeva-
rühma 1.klassi õpilased
Valminud tööd stendile
Robootika Angeelika Ots R 15.30-17.00 4.-6. klassi õpilastele (kokku saab osaleda 11 õpilast) Ring alustab oktoobrikuu jooksul Väljundiks on robootikavõistlustele minek.
Režiiring Egert Silk Reedeti
kokkuleppeliselt
   
Seltskonnatants J.Sula T 17.30-19.00
Puiestee aulas
Gümnaasiumi-
õpilased
 
Mudilaskoor Ehtel Kuldvere-Vent K 5. tund
N 5. tund
1. klassid  
Mudilaskoor Ehtel Kuldvere-Vent N 6. ja 7. tund 2. - 4. klassid  
Lastekoor Ehtel Kuldvere-Vent R 6. ja 7. tund II kooliaste  

Ringide tutvustus 2018/2019

Rahvamuusikaring

Eesti rahvamuusika propageerimine, musitseerimine eesti rahvapillidel ja naturaalpillidel, eesti rahvalaulude laulmine. Eesmärgiks on moodustatud rahvamuusikaansambliga osaleda Eesti Rahvamuusikaseltsi poolt korraldatud üritustel, esineda kooliüritustel ja ka väljaspool kooli. Algavad ettevalmistused 2019. aasta XXVII Üldlaulu- ja XX tantsupidu "Minu arm".

Lugemispesa

Lugemispesa ringis tutvustakse lastele raamatuid, antakse soovitusi raamatute lugemiseks, mängitakse lugemismänge.
Lapsed saavad kuulata erinevaid katkendeid raamatutest, vaadata katkendeid raamatute põhjal tehtud filmidest- telelavastustest, joonistada, natuke ka meisterdada. Teeme koostööd Elva linna Lasteraamatukoguga (näitused, kohtumine kirjanikuga jms). 
Ringi tegevuse eesmärgid:
   -suurendada laste huvi raamatute ja lugemise vastu
   -aktiviseerida laste omaalgatust ja loovust
   -ennetada sotsiaalseid probleeme vabaaja täitmisel
   -ennetada õpiprobleeme läbi lapse kogemuse töötada raamatutega
   -arendada funktsionaalset lugemisoskust ja suulist eneseväljendamist. 
Ringitöös osalevate laste joonistusi- raamatututvustusi saab näha Elva linna lasteraamatukogus näitusena terve õppeaasta jooksul.

Liiklusring

Liiklusring 3. klasside õpilastele jalgratturi juhilubade saamiseks. Erandkorras saavad osaleda ka vanemad õpilased, kellele ei ole veel väljastatud jalgratturi juhiluba. 
Sügis-talvisel perioodil toimub liiklusteooria õpe – valmistumine kevadiseks liiklustesti sooritamiseks. Selleks õpime liikluseeskirju, lahendame liiklusülesandeid ja harjutusteste, mängime erinevaid liiklusmänge, vaatame õppevideosid. Õppematerjalidega on meie kooli kenasti varustanud maanteeamet.
Kevadperioodil toimuvad liiklustunnid jalgratastega liiklusväljakul, kus valmistume praktiliseks liikluseksamiks – harjutame erinevate elementide sooritamist ja liiklemist jalgrattal. 
Jalgratturi juhiloa saamiseks tuleb sooritada teoreetiline eksam (liiklustest 15 küsimusega) ja praktiline eksam liiklusväljakul.

Rahvatants

Käbikesed on lõbus ja üksmeelne seltskond, kellele meeldib väga tantsida. Meeldib ka väga esineda, seepärast otsime väljunditeks suuremaid ja väiksemaid esinemisi. Esinemisteks on aktused ja kontserdid oma kooli ja Elva linna lavadel ning XXVII Üldlaulu- ja XX tantsupidu "Minu arm" Tallinnas.

Mudilaskoor

Elva Gümnaasiumi mudilaskooris laulavad 1.-4. klasside lauluhuvilised õpilased, et arendada oma lauluoskust, õppida 2-häälselt laulma, esineda kooli ja linna aktustel, kontserditel ning maakondlikel- ja vabariiklikel laulupidudel. Lisaks on mitmeid toredaid väljasõite ja toimuvad laululaagrid.

Lastekoor

Elva Gümnaasiumi lastekooris laulavad II kooliastme lauluhuvilised õpilased, et arendada oma lauluoskust, õppida 3-häälselt laulma, esineda kooli ja linna aktustel, kontserditel ning maakondlikel- ja vabariiklikel laulupidudel. Lisaks on mitmeid toredaid väljasõite ja toimuvad laululaagrid.

Poistekoori

Poistekoori kuuluvad 1.-4. klassi laulupoisid, kes hoiavad au sees poiste laulu Elva koolis. Koos käiakse kord nädalas. Poistekoori poisid on rõõmsad, hakkajad ja alati valmis andma endast parima!

Tekstiilikunstiringis

Tekstiilikunstiringis katsetame kõikvõimalikke tekstiilide valmistamise meetodeid. Kaunistame kangatrükiga T- särke, maalime siidivärvidega patju ja salle. Koome kangastelgedel ja väikestel raamidel ning proovime erinevaid viltimistehnikaid.

Käsitööring

Käsitööringis valmistame erinevates tehnikates tarbe- ja kaunistusesemeid. Köidame mandalamärkmikku või kokaraamatut, õmbleme lõbusaid kodutekstiile ja valmistame tähtpäevadeks kingitusi.

Pikapäevarühma loovtööring

Loovtööringis arendame loovust ja näpuosavust. Lapsed saavad ise olla ilu tegijad. Kasutame erinevaid taaskasutusmaterjale ja tehnikaid ning loome neist põnevaid esemeid. Uurime, kuidas saab loovalt tegutseda arvutimaailmas. Paneme oma tunded ja mõtted luule-ja kunstikeelde. Muudame koos maailma veel natuke paremaks ja lõbusamaks kohaks. Igas tunnis saavad lapsed mõne uue oskuse või teadmise.

Robootikaring

Robootika platvorm: LEGO Mindstorms NXT.
Tutvume antud roboti võimalustega, selle ehitamise ja programmeerimisega. Esimesel tunnil paneme roboti liikuma ja sealt edasi tutvume erinevate anduritega. Püüame üheskoos lahendada erinevaid robootika võistlusülesandeid nagu LEGO Sumo, joonejärgimine, linnaläbimine jne. NXT robot on hea võimalus WeDo robootika jätkuks või ka robootikaga esmatutvuse loomiseks.

Lauamängud Vene keeles

Antud huviringi eesmärgid on järgmised:
1) süvendada õpilaste praktilisi keeleteadmisi,  
2) luua tõhusat ja mängulist keskkonda vahetu suhtlemise jaoks vene keeles,
3) aktiivselt laiendada õpilaste venekeelset sõnavara,
4) pakkuda õpilastele alternativi vaba aja veetmise osas,
5) tutvustada erinevaid uuemaid lauamänge.

RežiiRing

Oktoobrikuus alustab Elva Gümnaasiumis kolmandat hooaega RežiiRing, mis pakub kõikidele helindamisest huvitujatele kasulikke nippe ja praktiseerimisvõimalust. Ringi ülesandeks on kooli ürituste helitehniline teenindamine. RežiiRingis tutvutakse helitehniku tööga, kelle vajalikkus üritustel on olla vahendaja kõneleja, bändi, koori vms esineja ning publiku kõrvade vahel. Ülesandeks on luua inimkõrvale kōige meeldivam kõlapilt, mille saavutamise muudavad keeruliseks väga mitmepalgelised üritused ja ruumiakustiliste paranduste puudujäägid enamik saalides.

RežiiRingis valitseb sõbralik ning vaba õhkkond. Ringitegevus lekib ka koolihoonest väljaspoole. Näiteks modifitseeritakse kaablikaste või arutatakse, kuidas inimkonna ökoloogilist jalajälge vähendada.

Tule, liitu Sinagi Elva Gümnaasiumi RežiiRingiga!

Lisainfo huvijuhilt