Haridus- ja kultuurikomisjon

Esimees: Jüri Allik

Liikmed: Evelin Pihlak, Tiina Külm-Oetjen, Kadri Kivari, Leelo Suidt, Ilmar Särg, Mirja Jõgi, Ehtel Kuldvere-Vent, Uno Kodu, Tiia Suurtee, Kalle Roio, Tarmo Post, Kadri Joost, Sirje Pihlap