Dokumendid

Ainekavad (Lisaja: Tarmo Pent, 30. november 2017)

Ainekomisjonide koosolekute toimumise aeg (Lisaja: Tarmo Pent, 16. oktoober 2017)

Arengukava (Lisaja: Tarmo Pent, 22. august 2017)

Ekskursioonide, õppekäikude ja matkade läbiviimised kord (Lisaja: Tarmo Pent, 16. oktoober 2017)

Hilinemiste ja puudumiste menetlemise kord (Lisaja: Tarmo Pent, 22. august 2017)

Hindamisjuhend (Lisaja: Tarmo Pent, 22. august 2017)

Individuaalse õppekava koostamise ja rakendamise alused (Lisaja: Tarmo Pent, 15. detsember 2017)

Kaasav eelarve (Lisaja: Tarmo Pent, 22. august 2017)

Klassijuhataja ametijuhend (Lisaja: Tarmo Pent, 22. august 2017)

Kodukord (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)

Koolisisese projektitoetuse juhend (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)

Koolituspoliitika (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)

Kursuste tagasiside leht (Lisaja: Tarmo Pent, 22. august 2017)

Nutt Elvas (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)

Põhimäärus (Lisaja: Tarmo Pent, 22. august 2017)

Tugimeetmete rakendamine õpilase kokkuvõtvate puudulike hinnete korral (Lisaja: Tarmo Pent, 15. detsember 2017)

Tunnijaotuskava (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)

Õpetaja kutsestandard (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)

Õpilaste juhendamise ja HEV õpilaste õppekorralduse põhimõtted (Lisaja: Tarmo Pent, 15. detsember 2017)

Õppematerjalid (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)

Õppematerjalide koostamise statuut (Lisaja: Tarmo Pent, 22. august 2017)

Õppenõukogu tegutsemise kord (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)

Õppestipendiumi statuut (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)