Ainekomisjonid

Ainekomisjonide pädevuse ja tegutsemise kord

  Ainekomisjonid 2017/2018
1. Võõrkeel
  Esimees Saskia Arik
  Liikmed Eva Ojakivi
    Lilia Simson
    Tiiu Ruus
    Leila Vaardt
    Tatjana Blohina
    Signe Helena Rebane
    Krista Ummik
    Lii Siim
    Sirje Alikas
    Ülle Jõesalu
   

Riina-Merike Koemets

    Boris Veizenen
    Olga Štšerbo
     
     
2. Eesti keel, ajalugu, ühiskonna- ja inimeseõpetus
  Esimees Mare Lillak
  Liikmed Malle Luik
    Merje Vihalem
    Eve Vaigu
    Lea Tooming
    Mall Toim
    Ilme Mõttus
    Revo Lastik
    Tea Johanson
    Tiit Ustav
    Tiina Õunapuu
    Ülla Napp
     
3. Loovained
  Esimees Merike Allik
  Liikmed Reet Ollino
    Pille Tani
    Katrin Lastik
    Meelis Roosaar
    Ehtel Kuldvere-Vent
    Aivar Johanson
    Lena Leonovitš
    Jaanus Sinimäe
     
4. Kehaline kasvatus
  Esimees Evelin Pihlak
  Liikmed Margit Thomson
    Tatjana Joosep
    Marek Pihlak
    Jürgen Kuresoo
     
5. Loodusained ja matemaatika
  Esimees Janno Mäeotsa
  Liikmed Kersti Pajor
    Kaja Kalmus
    Geil Siim
    Tiia Kuresoo
    Ivika Mõistus
    Evelin Toom
    Johannes Must
    Viivika Kurg
    Kally Sild
    Kadi Liivak
    Anneli Nõlvak
    Aire Kuresson
     
6. Algõpetus
  Esimees Anneli Puusaag
  Liikmed Ave Sugul
    Anne Jaama
    Anne Maidla
    Pille Rebane
    Evelin Toom
    Sirje Ruus
    Anne Koppel
    Külli Korol
    Annika Matrossov
    Aira Heletuli
     
7. Tugiteenused
  Esimees: Liis Lehiste
  Liikmed: Sirle Mallo
    Kätlin Tatar
    Marge Järveoja
   

Angela Leiaru-Indriko

    Maiu Nurmoja
    Killu Kaare
    Ele Mälk
    Kaija Juur
    Karin Sikk
    Riina Ebelmann
    Maris Herik
    Margit Herbst
    Annike Tasa
    Triin Ilisson
    Reelika Lodjak