Ainekomisjonid

Ainekomisjonide pädevuse ja tegutsemise kord

Ainekomisjonid 2016/2017 

1. Võõrkeel  
  Esimees Saskia Arik
  Liikmed Eva Ojakivi
    Lilia Simson
    Tiiu Ruus
    Leila Vaardt
    Tatjana Blohina
    Mari Talvik
    Krista Ummik
    Lii Siim
    Sirje Alikas
    Ülle Jõesalu
    Käthlin Aarna
    Riina-Merike Koemets
     
2. Eesti keel, ajalugu, ühiskonna- ja inimeseõpetus  
  Esimees Mare Lillak
  Liikmed Malle Luik
    Merje Vihalem
    Eve Vaigu
    Lea Tooming
    Mall Toim
    Ilme Mõttus
    Revo Lastik
    Tea Johanson
    Tiit Ustav
    Tiina Õunapuu
    Kaija Juur
     
3. Loovained  
  Esimees Merike Allik
  Liikmed Reet Ollino
    Pille Tani
    Katrin Lastik
    Meelis Roosaar
    Ehtel Kuldvere-Vent
    Aivar Johanson
    Lena Leonovitš
     
4. Kehaline kasvatus  
  Esimees Evelin Pihlak
  Liikmed Margit Thomson
    Tatjana Joosep
    Marek Pihlak
    Aino Randver
    Maarika Kangro
     
5. Loodusained ja matemaatika  
  Esimees Janno Mäeotsa
  Liikmed Kersti Pajor
    Kaja Kalmus
    Geil Siim
    Tiia Kuresoo
    Ivika Mõistus
    Evelin Toom
    Karina Piirimaa
    Viivika Kurg
    Ave Külter
    Kadi Liivak
    Anne-Mai Liigand
    Aire Kuresson
    Angela Leiaru-Indriko
     
6. Algõpetus  
  Esimees Ave Sugul
  Liikmed Anneli Puusaag
    Anne Jaama
    Anne Maidla
    Pille Rebane
    Evelin Toom
    Sirle Mallo
    Sirje Ruus
    Anne Koppel
    Külli Korol
    Annika Tensberg
    Aira Heletuli
    Kätlin Tatar
    Marge Järveoja
    Karin Sikk