Ainekomisjonid

Ainekomisjonide pädevuse ja tegutsemise kord

Ainekomisjonid 2017/2018    
     
1. Võõrkeel    
Esimees Saskia Arik  
Liikmed Eva Ojakivi  
  Lilia Simson  
  Tiiu Ruus  
  Leila Vaardt  
  Tatjana Blohina  
  Signe Helena Rebane  
  Krista Ummik  
  Lii Siim  
  Sirje Alikas  
  Ülle Jõesalu  
  Olga Štšerbo  
  Riina-Merike Koemets  
  Boris Veizenen  
     
2. Eesti keel, ajalugu, ühiskonna- ja inimeseõpetus    
Esimees Mare Lillak  
Liikmed Malle Luik  
  Merje Vihalem  
  Eve Vaigu  
  Lea Tooming  
  Mall Toim  
  Ilme Mõttus  
  Revo Lastik  
  Tea Johanson  
  Tiit Ustav  
  Tiina Õunapuu  
  Ülla Napp  
     
3. Loovained    
Esimees Merike Allik  
Liikmed Reet Ollino  
  Pille Tani  
  Katrin Lastik  
  Meelis Roosaar  
  Ehtel Kuldvere-Vent  
  Aivar Johanson  
  Lena Leonovitš  
     
     
4. Kehaline kasvatus    
Esimees Evelin Pihlak  
Liikmed Margit Thomson  
  Tatjana Joosep  
  Marek Pihlak  
  Jürgen Kuresoo  
     
5. Loodusained ja matemaatika    
Esimees Janno Mäeotsa  
Liikmed Kersti Pajor  
  Kaja Kalmus  
  Geil Siim  
  Tiia Kuresoo  
  Ivika Mõistus  
  Evelin Toom  
  Johannes Must  
  Viivika Kurg  
  Kally Sild  
  Kadi Liivak  
  Anneli Nõlvak  
  Aire Kuresson  
     
6. Algõpetus    
Esimees Anneli Puusaag  
Liikmed Ave Sugul  
  Anne Jaama  
  Anne Maidla  
  Pille Rebane  
  Karmen Luik  
  Sirje Ruus  
  Anne Koppel  
  Külli Korol  
  Annika Matrossov  
  Aira Heletuli  
  Margit Rego  
     
7. Tugiteenused    
Esimees: Liis Lehiste  
Liikmed: Sirle Mallo  
  Kätlin Tatar  
  Marge Järveoja  
  Angela Leiaru-Indriko  
  Maiu Nurmoja  
  Killu Kaare  
  Ele Mälk  
  Kaija Juur  
  Paula Saaremäe  
  Karin Sikk  
  Riina Ebelmann  
  Maris Herik  
  Ingrid Kever  
  Margit Herbst