Ainekomisjonid

Ainekomisjonide pädevuse ja tegutsemise kord

      KINNITATUD
Ainekomisjonid 2017/2018     Direktori 10.10.2017,
      käskkirjaga nr 1.1-3-8
1. Võõrkeel    
  Esimees Saskia Arik  
  Liikmed Eva Ojakivi  
    Lilia Simson  
    Tiiu Ruus  
    Leila Vaardt  
    Tatjana Blohina  
    Signe Helena Rebane  
    Krista Ummik  
    Lii Siim  
    Sirje Alikas  
    Ülle Jõesalu  
    Käthlin Aarna  
    Riina-Merike Koemets  
    Boris Veizenen  
       
2. Eesti keel, ajalugu, ühiskonna- ja inimeseõpetus    
  Esimees Mare Lillak  
  Liikmed Malle Luik  
    Merje Vihalem  
    Eve Vaigu  
    Lea Tooming  
    Mall Toim  
    Ilme Mõttus  
    Revo Lastik  
    Tea Johanson  
    Tiit Ustav  
    Tiina Õunapuu  
    Ülla Napp  
       
3. Loovained    
  Esimees Merike Allik  
  Liikmed Reet Ollino  
    Pille Tani  
    Katrin Lastik  
    Meelis Roosaar  
    Ehtel Kuldvere-Vent  
    Aivar Johanson  
    Lena Leonovitš  
       
       
4. Kehaline kasvatus    
  Esimees Evelin Pihlak  
  Liikmed Margit Thomson  
    Tatjana Joosep  
    Marek Pihlak  
    Jürgen Kuresoo  
       
5. Loodusained ja matemaatika    
  Esimees Janno Mäeotsa  
  Liikmed Kersti Pajor  
    Kaja Kalmus  
    Geil Siim  
    Tiia Kuresoo  
    Ivika Mõistus  
    Evelin Toom  
    Johannes Must  
    Viivika Kurg  
    Kally Sild  
    Kadi Liivak  
    Anneli Nõlvak  
    Aire Kuresson  
       
6. Algõpetus    
  Esimees Anneli Puusaag  
  Liikmed Ave Sugul  
    Anne Jaama  
    Anne Maidla  
    Pille Rebane  
    Evelin Toom  
    Sirje Ruus  
    Anne Koppel  
    Külli Korol  
    Annika Matrossov  
    Aira Heletuli  
       
7. Tugiteenused    
  Esimees: Liis Lehiste  
  Liikmed: Sirle Mallo  
    Kätlin Tatar  
    Marge Järveoja  
    Angela Leiaru-Indriko  
    Maiu Nurmoja  
    Killu Kaare  
    Anneli Rulli  
    Ele Mälk  
    Kaija Juur  
    Paula Saaremäe  
    Karin Sikk  
    Aino Randver  
    Riina Ebelmann  
    Maris Herik  
    Ingrid Kever