Õppenõukogu

Õppenõukogud 2018/2019 õppeaastal

3. detsember 2018 õppenõukogu

Arvamuse andmine Elva Gümnaaasiumi arengukavale 2018 - 2022 

 

7. juuni 2019 õppenõukogu 

Päevakord:

1. Üleminekuklasside lõpetamine

2. Tunnustamine

3. Täiendava õppetöö määramine

 

18. juuni 2019 õppenõukogu

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö tulemused 1., 2., 3. ja 4. kooliastmes ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi, täiendava õppetöö määramine augustis.

2. 9. klasside ja 12. klassi lõputunnistuste väljastamine ja õpilaste tunnustamine.

 

30 .august 2019 õppenõukogu

Päevakord:

1. 2018/2019 õppeaasta täiendava õppetöö tulemused. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursuse kordama jätmise otsustamine

2. 2018/2019 õppeaasta õppekasvatustöö tulemuste läbi arutamine

3. 2019/2020  õppeaasta üldtööplaani kinnitamine