Õppenõukogu

Õppenõukogud 2017/2018 õppeaastal

7. juuni 2018 õppenõukogu 

Päevakord:

1. Üleminekuklasside lõpetamine

2. Tunnustamine

3. Täiendava õppetöö määramine

 

19. juuni 2018 õppenõukogu

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö tulemused 1., 2., 3. ja 4. kooliastmes ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi, täiendava õppetöö määramine augustis.

2. 9. klasside ja 12. klassi lõputunnistuste väljastamine ja õpilaste tunnustamine.

 

30.august 2018 õppenõukogu

Päevakord:

1. 2017/2018 õppeaasta täiendava õppetöö tulemused. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursuse kordama jätmise otsustamine

2. 2017/2018 õppeaasta õppekasvatustöö tulemuste läbi arutamine

3. 2018/2019  õppeaasta üldtööplaani kinnitamine