ÕppenõukoguÕppenõukogud 2017/2018 õppeaastal

7. juuni 2018 õppenõukogu 

Päevakord:

1. Üleminekuklasside lõpetamine

2. Tunnustamine

3. Täiendava õppetöö määramine

 

19. juuni 2018 õppenõukogu

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö tulemused 1., 2., 3. ja 4. kooliastmes ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi, täiendava õppetöö määramine augustis.

2. 9. klasside ja 12. klassi lõputunnistuste väljastamine ja õpilaste tunnustamine.