Õpilaskorter

Õpilaskorteri sisekorraeeskiri

Õpilaskorteri näidis leping

Õpilaskorterit puudutavate murede ja rõõmude korral pöörduda kooli sotsiaalpedagoogi poole: 

Ele Mälk 7301838 (elemalk@elvag.edu.ee